Arkiver for august, 2009

Faktoider om kirken

Posted in Historie, Kritikk/Forsvar on august 4, 2009 by kristendommen

Skrevet av Red.

Da jeg en gang skulle skrive om Bibelens historie om Noas Ark og mytologier med fascinerende like beretninger, var det ingenting mer naturlig enn å bruke Kjetil Johansens historiske blogg Nekropolis som kilde. Og kanskje brukte jeg i overkant mye materiale fra Johansens innlegg? Dèt har jeg tenkt litt på i ettertid, og jeg vil beklage til Kjetil om jeg har gjort det! Men jeg takker ham hjertelig for at jeg fikk lov!

Og igjen snur jeg meg mot hans retning. Det trengs nemlig folkeopplysning, for noen myter er så godt inngrodd at de fleste tror på dem – da kalles disse mytene forresten for faktoider. De blir av og til brukt som ledd i en kampanje mot en gitt gruppe. Kjetil Johansen angriper faktoidene igjen i Nekropolis. Og jeg siterer mer konservativt enn forrige gang:

– Kirken har aldri ment jorden var flat slik mange tror at de gjorde i middelalderen.

– Galileo ble ikke nesten brent på bålet pga sitt verdensbilde. Faktisk fikk han støtte fra mange inkvisitorer, kardinaler og pave Urban VIII(!).

– Kvinnen ble ikke “tildelt” sjel på noe kirkemøte i 585 slik det har blitt hevdet av flere.

– Hekseprossene dreide seg ikke om millioner av ofre, slik mange tror, men rundt 40.000 mennesker hvor en fjerdedel var menn. (Nå er dette selvsagt grotesk uansett men dog)..

Kilde

Reklamer

Kristendommen er nå global

Posted in Fakta on august 2, 2009 by kristendommen

«Ironisk nok, mens Kristendommen har beveget seg vekk fra Europa, har religionen ekspandert i Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og i Asia. For første gang i historien har Kristendommen blitt en universell religion. Det er faktisk den eneste religionen som er verdensvid. Buddhisme og Islam har, som Kristendommen, en global målsetning som ikke har blitt realisert.

Buddhisme har aldri engang etablert seg skikkelig i landet det ble opprettet i, India, men har funnet flest etterfølgere i kulturene i Sør- og Øst-Asia. Selv om Buddhismen har noen få etterfølgere i Vesten, forblir den en religion som på sitt beste kan sies å ha en regional påvirkning.

Islam er mye sterkere men til og med Islam er regional, med liten eller ingen styrke i land som USA, Canada, sentral- og Sør-Amerika og Australia.  Kristendommen derimot, er en kraft på hvert kontinent og i hver stor region i verden, kun med unntak av Midtøsten. Det nye ansiktet til Kristendommen er ikke lenger hvitt eller blondt men gult, svart og brunt.»

– fra side 9 av boken «What’s So Great About Christianity», av DInesh D’Souza (red. oversettelse).