Arkiver for november, 2008

Det ubegripelige begrep

Posted in Refleksjoner with tags , , , , on november 16, 2008 by kristendommen

Skrevet av Red.

Evighet er det eneste begrepet som ikke kan begripes.

Det kan ikke engang sies å være langt, fordi det ikke har noe mindre å sammenligne seg med. Det kan heller ikke sies å være lite, siden det ikke har noe større å sammenligne seg med. Det bare er. Med mindre det ikke er. Og om evigheten finnes? Only time will tell..

Reklamer

Statskirken – hvorfor skille, og dens særkvalitet(?)

Posted in Refleksjoner with tags , , , , , , , , , , on november 12, 2008 by kristendommen

Skrevet av Red/Tankekorset.

Det ironiske ved at jeg jobber som kirketjener i statskirken, er at jeg er i mot statskirkeordningen. Men når dèt er sagt, er jeg nok langt fra den eneste som er det, blant dem som jobber i statskirken. Og skillet skjer nok ikke fortere, om jeg sier opp jobben min.

Jeg mener det har lite for seg å preke mot islamsk fundamentalisme, når man selv står for en fundamentalisme på kristen side, når man selv mener at Kristendommen sterkt skal påvirke en stats lovgivning.

Jeg mener også at staten skal være rimelig nøytral i forhold til en spesifikk religion, fordi vi lever i et flerreligiøst samfunn (også bestående av ateister) enten vi liker det eller ikke. Staten skal først og fremst skal verne om grunnleggende menneskerettigheter som vesten har blitt enig om – og som vi må tørre å stå opp for videre uansett hvilken tro vi har.

Sist men ikke minst tror jeg faktisk at det er adskillig bedre PR for kirken at den står på egne bein. Da blir den ikke lenger forvekslet like mye med tradisjoner som den blir i dag. Den blir mer uavhengig, og dermed tror jeg den også blir mer levende. Jeg er klar over at dette er et liberalkonservativt standpunkt, og jeg legger absolutt ikke skjul på det, som nylig innmeldt Høyre-gutt. Jeg tror på det personlige engasjement! Staten trenger ikke å sy puter under enhver fin (eller ufin) aktivitet.

Men når disse tingene er sagt, er det nok en egenskap som jeg tror er ekstra positivt ved stat og kirke, som jeg vil skrive litt om. Les videre

En tilgivende Gud

Posted in Forkynnelse with tags , , , , , , , on november 8, 2008 by kristendommen

Skrevet av Red/Tankekorset

Skyldfølelse er noe man forbinder med religion generelt. Skyldfølelse for å ha gjort det som er syndig. Uansett hvordan man velger å definere synd, er det slik at mennesker kan føle at de ikke er «gode» nok for å være elsket av den guden de tror på. Dette gjelder også kristne. Men vi kristne kan heldigvis støtte oss til en bibel som skildrer en Gud som tilgir stadig. Uansett hva galt vi har gjort.

Jaha? Høres ikke det kynisk ut da? Da kan vi jo bare gjøre hva vi vil, tenker du. Hehe, nei. Saken er at om vi angrer, så kan vi bli tilgitt. Om vi ikke angrer i reell forstand, så vet vi likevel ofte innerst inne når vi har gjort noe galt. Noen faller fra, fordi de ikke klarer å betrakte seg selv som «verdige» til å være kristne. Men det ironiske ved at man tror at Gud har gitt en opp, fordi en har brukt opp «syndekvoten» sin (ja, det er jo slik en lett tenker), er at en da kjenner på sin samvittighet. Bibelen bruker ofte hjerte-metaforen for å beskrive samvittigheten. 1. Samuel 16,7 peker på at Gud ser på menneskets hjerte, ikke det ytre. Les videre